Featured

Rådighedsbeløb

Hvad er rådighedsbeløb?

Dit rådighedsbeløb er de penge, du har til rådighed efter alle dine faste udgifter er betalt. Det er det beløb, du kan bruge på mad, tøj, rejser og restaurantionsbesøg af de penge, du har til rådighed.

Udbetalt løn – faste udgifter = Rådighedsbeløb
(eksempel: Løn udbetalt: 20.000 kr. – Husleje, bil og andre faste: 12.500 = 7.500 kr. til rådighed)

Der kan være små forskelle blandt bankerne, hvad rådighedsbeløbet dækker over, og hvad man skal have i rådighedsbeløb. Kravene til rådighedsbeløb er dog ret standardiseret og faste fra Finanstilsynet.

Brug et budgetskema, når du vil skabe overblik over din økonomi.

Et budgetskema giver et overblik over din økonomi og dit rådighedsbeløb. Brug budgettet, når din bankrådgiver ønsker et overblik over din økonomi.

Anbefalet rådighedsbeløb

Det anbefalede rådighedbeløb kommer an på din livssituation. Bor du alene, eller har du en familie og 3 børn? Bor du til leje, eller skal du købe hus? Her kan du læse mere om anbefalet min. rådighedsbeløb fra finanstilsynet.

Rådighedsbeløb enlig/single5.000 kr.
Anbefalingen fra finanstilsynet ligger på min. 5.000 kr. pr. måned i en enlig husstand.

Rådighedsbeløb Samlevende uden børn – anbefalet min. 8.000 kr.
Anbefalingen fra finanstilsynet ligger på minimum 8.000 kr. pr. måned i en husstand med med et samlevende par uden børn.

Rådighedsbeløb familie –  8.000 kr. + 2.500 kr. pr barn.
Anbefalingen fra finanstilsynet ligger på minimum 8.000 kr. pr. måned + 2.500 kr. pr. barn i en husstand med med et samlevende par med barn/børn.

Rådighedsbeløb familie 1 barn10.500 kr.
Anbefalingen fra finanstilsynet ligger på minimum 10.500 kr. pr. måned i en husstand med en familie med 1 barn.

Rådighedsbeløb familie 2 børn13.000 kr.
Anbefalingen fra finanstilsynet ligger på minimum 13.000 kr. pr. måned i en husstand med en familie med 2 børn.

Rådighedsbeløb familie 3 børn15.500 kr.
Anbefalingen fra finanstilsynet ligger på minimum 15.500 kr. pr. måned i en husstand med en familie med 3 børn.

Rådighedsbeløb pensionist5.000 kr. enlig / 8.500 samlevende.

Som pensionist gælder de samme anbefalinger til rådighedsbeløb. Dog skal du være opmærksom på, at kravene er skærpet til pensionister, hvis du skal låne penge. Din gældsfaktor må fx kun være max. 2 som udgangspunkt.

Rådighedsbeløb pensionist enlig: 5.000 kr.

Rådighedsbeløb pensionist samlevende: 8.500 kr.

Minimums rådighedsbeløb

Dit minimums rådighedbeløb ser du opgørelsen i ovenstående. Det er kravene fra Finanstilsynet, der kontrollerer bankerne og derfor skal bankerne overholde disse.

Rådighedsbeløb ved huskøb

Når du køber et hus er dit rådighedsbeløb centralt, når banken skal låne dig penge. Dit rådighedbeløb skal kunne bære et huskøb, og dit rådighedsbeløb må ikke falde for meget.

Der er gældnede minimumskrav, men du skal regne med, at banken gerne ser, at du har mere end minimums rådighedsbeløb, som finanstilsynet anbefaler. Falder dit rådighedsbeløb med fx 25% skal bankerne også kunne retfærdiggøre, at du kan klare dig for så meget mindre, når du låner til et huskøb.

Læs mere om rådighedsbeløb ved huskøb

Hvor stort rådighedsbeløb skal man have?

Sådan beregnes dit rådighedsbeløb:

Udbetalt løn faste udgifter = rådighedsbeløb
( eksempel: Løn udbetalt: 20.000 kr. – Husleje, bil og andre faste: 12.500 = 7.500 kr. til rådighed)

Det er forholdvis nemt at udregne sit rådighedsbeløb. Det vigtige er at du bruger de rigtige tal og indhenter alle informationer på din økonomi og udgifter. Vi anbefaler, at du bruger et budgetskema, som gør det meste af arbejdet for dig.

 • Hvad har du udbetalt i løn?
  Når man regner et rådighedsbeløb ud, er det altid udfra din udbetalte løn efter skat, fradrag mv. Husk at medregne øvrige indtægter, hvis du fx har et bijob eller tjener faste penge på aktier eller andet. Har du et fast kørselsfradrag, eller får du udbetalt kørepenge skal det også medregnes.
 • Hvad er dine udgifter?
  De faste udgifter er afgørende for dit rådighedsbeløb. Udgifterne til bolig og transport udgør de største faste udgifter i en normal husholdning. Det er ofte svært at ændre på, men det er her, at der kan være mest at hente økonomisk, hvis du vil forbedre dit rådighedsbeløb. De færreste ønsker at flytte adresse eller skifte bilen ud med en billigere model. Læs mere om rådighedsbeløb.

Faste udgifter (låste):

 • Husleje/bolig
 • Bil/transport

Faste udgifter  (der kan ændres):

 • Fagforening / a-kasse (kan findes billigere)
 • Telefon (kan findes billigere)
 • Internet (kan findes billigere)
 • Forsikringer (kan findes billigere)
 • Fitness (kan findes billigere eller afmeldes)
 • Sport & Fritid (kan findes billigere eller afmeldes)

Hvad har du til rådighed?:
Beløber der er tilbage efter alle de faste udgifter, er det du har at leve for. Det er rådighedsbeløbet og  det ønsker vi så stort som muligt. Pengene skal dække forbrug til mad, tøj og fornøjelser, og her, kan der være meget at optimere i din private økonomi.

Brug et budgetskema, når du vil skabe overblik over din økonomi.

Et budgetskema giver et overblik over din økonomi og dit rådighedsbeløb. Brug budgettet, når din bankrådgiver ønsker et overblik over din økonomi.

Hvordan kan du forbedre dit rådighedsbeløb?

rådighedsbeløb

Du kan justere dine faste udgifter og derved optimere det beløb, du har til forbrug hver måned. Men du kan også forsøge at bruge pengene på en smartere og mere sparsommelig måde. Noget som bankerne ser på, når de skal låne dig større beløb som fx til en bil eller bolig er dit forbrugsmønster og din økonomiske adfærd.

Dit forbrugsmønster: Bruger du alle de penge du har hver måned, og måske mere til? Det viser som udgangspunkt, at der ikke er meget luft i din økonomi, og du vælger aktivt ikke at spare noget op og lever efter bedste evne. Det har man lov til, men så kan det være svært at overbevise en bank om, at du kan leve for mindre, når du vil låne penge.

Økonomisk adfærd:  Optager du lån, fordi du vil ud at rejse, eller ikke kan leve uden den nyeste Iphone? Det er noget de fleste banker ikke er så glade for medmindre der er nogle helt naturlige årsager og forklaringer forbundet med lånene.

Læs her, hvad bankerne i Danmark skriver om rådighedsbeløb:

Rådighedsbeløb Danske bank
https://danskebank.dk/bolig/hjaelp/budget/dit-radighedsbelob-er-det-vigtigste-tal-i-dit-liv

Rådighedsbeløb Nordea
https://www.nordea.com/da/press-and-news/nyheder-og-pressemeddelelser/news-local-dk/2016/2016-08-19-har-du-styr-paa-budgettet.html

Rådighedsbeløb Jyske bank
https://www.jyskebank.dk/bolig/boligkoeb

Rådighedsbeløb Vestjysk bank:
https://www.vestjyskbank.dk/boliglaan/hvad-skal-mit-raadighedsbeloeb-vaere

Rådighedsbeløb Arbejdernes Landsbank
https://www.al-bank.dk/om-banken/presse-og-nyheder/nyheder/2015/qa-om-raadighedsbeloeb

Rådighedsbeløb Middelfart Sparekasse
https://midspar.dk/privat/konti/budgetkonto/raadighedsbeloeb/

Anbefalet rådighedsbeløb

Det anbefalede rådighedsbeløb er udstukket er finanstilsynet og skal overholdes af bankerne, når de skal låne dig penge. Er du enlig, samlevende, familie med børn? Det er med til at afgøre, hvor mange penge, du skal have til rådighed hver måned. Husk der er forskel på minimum og det anbefalede rådighedsbeløb.

Enlig: 5.000 – 6.000 kr.

Samlevende: 8.000 – 10.000 kr.

Familie 1 barn: 10.500 – 12.500 kr.

Familie 2 børn: 13.000 kr. – 15.000 kr.

Rådighedsbeløb enlig

Rådighedsbeløb i en enlig husstand skal være på minimum 5.000 kr. pr. måned. Når alle faste udgifter er betalt, skal der være 5.000 kr. til forbrug som mad, rejser, tøj mv. Skal du købe bolig som enlig, vil de fleste banker kræve et større rådighedsbeløb end de 5.000 kr., specielt i København og Århus vil bankerne kræve mere i rådighedsbeløb når man er enlig og med fuldtidsjob.

Enlige studerende kan være undtaget, da det er umuligt at have 5.000 til rådighed efter alle faste udgifter er betalt.

Rådighedsbeløb ved huskøb

Når du skal købe hus er dit rådighedsbeløb altafgørende. Bankerne vurderer din økonomi udfra disse 3 nøgletal: gældsfaktor, belåningsgrad og rådighedsbeløb.

Gældsfaktor: Samlet gæld / Årlig bruttoindkomst (før skat) = Gældsfaktor

Fx. 2.000.000 / 650.000 = 3,07

Belåningsgrad: (Gæld i bolig / husets værdi) * 100 = Belåningsgrad

Fx. 2.000.000 / 2.400.000 = 83%

Rådighedbeløb: + 5.000 – 20.000 kr.

Dit rådighedsbeløb ved huskøb er derfor afgørende, da det viser robustheden i din private økonomi. Har du penge nok til at servicere den kommende gæld, når du køber huset? Samtidigt skal dit rådighedbeløb leve på til minimumskravene fra finanstilsynet, efter du har lavet huskøbet.

Du kan læser mere om rådighedsbeløb ved huskøb her. Der er yderligere information på sitet om rådighedsbeløb generelt.