Rådighedsbeløb ved huskøb

Når du skal købe hus er dit rådighedsbeløb altafgørende. Bankerne vurderer din økonomi udfra disse 3 nøgletal: gældsfaktor, belåningsgrad og rådighedsbeløb. Gældsfaktor: Samlet gæld / Årlig bruttoindkomst (før skat) = Gældsfaktor Fx. 2.000.000 / 650.000 = 3,07 Belåningsgrad: (Gæld i bolig / husets værdi) * 100 = Belåningsgrad Fx. 2.000.000 / 2.400.000 = 83% Rådighedbeløb: […]